Vår verksamhet

Du kan börja i Scouterna när du är 8 år. Du börjar som spårarscout och sedan blir du upptäckarscout, äventyrarscout, utmanarscout och roverscout.

Åldergrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barns och ungas utveckling. Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen.

Scouterna använder en indelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter verksamhetens, gruppens och individens förutsättningar.

Läs mer om de olika åldersgrupperna, våra avdelningar och patruller i vänstermenyn.