Svartfötterna

Svartfötter är mäktiga.
Svartfötter finns alltid och syns när de själva vill.
Svartfötter – Tagga till!

 

Vi har möten på måndagar mellan 19 0ch 21.

Vi vill vara lite hemliga och för oss själva så vi har en egen facebookgrupp.

Frågor: hör av dig till gustaf.lindskog@gmail.com.

 

 

Utmanarscouter kan också dra iväg på egna grejer:

Blå Hajken- den räknas också som utbildningen BAS (vilket kan innebär ekonomiskt stöd från kåren! Woho!). Läs mer här:

http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/lager-i-sverige/bla-hajken/jagarna/

http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/lager-i-sverige/bla-hajken/forsfararna/

Explorer Belt (16-20 år)

http://www.scoutservice.se/lager-och-aventyr/arrangemang-i-varlden/explorer-belt/

Upptäcktsfärd Norden (12-16år)

http://www.scoutservice.se/lager-och-aventyr/arrangemang-i-varlden/upptacktsfard-norden/

Rover Way (16-22år)

http://www.scoutservice.se/lager-och-aventyr/arrangemang-i-varlden/roverway/

Funktionär på Vässarö

http://www.ssf.scout.se/stockholm/vassaro/funktionar/

… och när du håller på att växa ur Svartfötterna:

World Moot (18-25 år)

Island 2017: http://www.youtube.com/watch?v=P_aISO53r6Q