Lilla jul 2018

8Nu är historiska lilla jul historia!

Så här blev det:

Här kunde man anmäla sig: här.

 

Här är de behoven vi gärna såg att scoutföräldrar bidrar med:
https://doodle.com/poll/zbx4mrb9kmkn5gri

Maten skickades med scouterna och lämnades till köket vid ankomst.

 

Lillajulinbjudan1