Sjöscouterna

5e

För närvarande finns två avdelningar – sydvästerna och sjöfåglarna.

Om verksamheten

På årsmötet 2017 beslutade kårstyrelsen att satsa på och utveckla sjöscoutsverksamheten inom scoutkåren. Sjöscoutsledarna fick i uppdrag att planera för fler avdelningar, scouter och båtar, och har påbörjat arbetet med stor entusiasm.

En viktig del i att utveckla verksamheten är att ha tillgång till fler båtar. Därför köpte vi en ny segelbåt, en 606:a. Det innebär att vi nu har tillgång till fyra båtar i ungefär samma storleksklass – tre F12 fajaker och 606:an som är något längre och snabbare.

Under sommaren kommer vi att köpa in fler båtar. Detta möjliggör att vi kan bli fler sjöscouter redan till hösten. Vi kommer också att starta en ny sjöscoutsavdelning ”Simfötterna” för de äldre scouterna (utmanarscouter 15-18 år).

För dig som vill bli sjöscout – anmäl ditt intresse här.

För dig som vill hjälpa till och engagera dig i verksamheten – hör av dig till David på david.clysen@gmail.com.