Utbildningar – För ledare

Inom Scouterna finns många olika slags utbildningar men de viktigaste är följande:

Trygga Möten

I Scouterna är vi angelägna om att kunna erbjuda en verksamhet som är fri från alla sorters övergrepp. Som ett led i att förebygga olika typer av övergrepp, fysiska och psykiska, är det obligatoriskt för alla ledare i Scouterna att gå utbildningen Trygga Möten. Det finns flera olika varianter som du kan gå, både fysiska kurser och webbkurser. De fysiska kurserna hittar du via:

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_ledarutbildning,vf_tryggamten

Webbkursen Trygga Möten hittar du via http://tryggamoten.scout.se

Leda Scouting

Målgruppen är nya scoutledare och syftet med utbildningen är att lära sig planera ett bra scoutmöte. Detta är grunden i scoutprogrammet och något som alla aktiva avdelningsledare bör kunna. Utbildningens längd är 2 dagar och den erbjuds med jämna mellanrum, både i Stockholmsområdet och på andra orter i landet. Du hittar en aktuell lista på:

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_ledarutbildning,vf_ledascouting

Leda avdelning

Nästa nivå efter Leda Scouting heter Leda avdelning. Som namnet antyder är målgruppen scoutledare som tar eller vill ta ansvar för en hel avdelning och ett ledarteam. Utbildningens syfte är att planera verksamheten från termin till termin, inte bara möte till möte. Längden är 2+2 dagar och en del arbete däremellan. Även denna utbildning anordnas regelbundet på ett antal orter i Sverige och du hittar dem här:

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_ledarutbildning,vf_ledaavdelning

Övriga utbildningar

För dig som är ledare i sjöverksamheten finns det möjlighet att gå navigationsutbildning. Den hittar du via:  http://rus.scout.se/utbildningar/intresseutbildningar/navigationskursen/

Det finns som sagt en uppsjö olika utbildningar att gå och du hittar dem alla via http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#