Styrelsen

Här du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

Edvin Delin

E-post: edvin.delin@gmail.com
Mobil:
076-393 87 11

Ledare Sjöfåglarna, Styrelseledamot

Mats Hermansson

vice-ordförande
E-post: mats.hermansson@sweco.se
Mobil:
0734 12 65 65

Ledare, vice-ordförande

Gustaf Lindskog

E-post: sodermalmsstyrelse@googlegroups.com

Ledare, Kårordförande

David Clysén

E-post: david.clysen@gmail.com
Mobil:
072-583 81 31

Ansvarig sjöscoutgruppen

Mia Hermansson

E-post: sodermalmsstyrelse@googlegroups.com
Telefon:
070 417 44 75

Styrelseledamot

Eva Lundgren

E-post: evalndgrn51@gmail.com
Mobil:
0768-68 6018

Kassör, Byggetuthyrare