Hösten 2107 är igång

Höstterminen är igång och då finns det en hel del frågor och funderingar.

Information om de olika avdelningarna

Information för de olika avdelningarna finns här:

På dessa sidor finns kontaktuppgifter till ledare, där finns kalendrar för varje avdelning med tider som fylls på allteftersom planering görs, samt annan information.

Annat

Nu i början av hösten rör sig köerna till de olika avdelningarna relativt mycket. Inbjudningar skickas ut löpande allt eftersom platser bli lediga.