Så här funkar det hos oss

Du kan börja i Scouterna när du är åtta år. Du börjar som spårarscout och sedan blir du upptäckarscout, äventyrarscout, utmanarscout och sedan roverscout.

Åldergrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barns och ungas utveckling. Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen.

Scouterna använder en indelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter verksamhetens, gruppens och individens förutsättningar.

Spårare Spårare

Scouter som är åtta och nio år och som går i årskurs 2 och 3 är spårare.

Vi har två spårargrupper: Spöket och Spindeln. Spöket träffas på måndagar och Spindeln på tisdagar.

På scouternas hemsida finns mer information om spårare.

Vill ditt barn bli scout? Gör en intresseanmälan.

Upptäckare Upptäckare

Scouter som är tio och elva år och som går i årskurs 4 och 5 är upptäckare.

Vi har två upptäckargrupper: Svearna, som är landscouter, och Sydvästerna, som är sjöscouter.

Båda har möten på onsdagar.

Vill ditt barn bli scout? Gör en intresseanmälan.

Äventyrare Äventyrare

Scouter som är tolv till fjorton år och som går i årskurs 6 till 8 är äventyrare.

Vi har två äventyrargruppen: Skogsfåglarna, som är landscouter, och Sjöfåglarna, som är sjöscouter. Båda har möten på torsdagar.

I Scouterna är det äventyr från första dagen. För äventyrarscouter handlar verksamheten mycket om gemenskapen i gruppen, att samarbeta, träna på ledarskap, få roliga utmaningar och lära sig ta ansvar för sig själv och andra. I den här åldern planeras och genomförs stor del av verksamheten av scouterna själva, med stöd av sina ledare.

Många har varit med i scouterna redan tidigare men det går såklart bra att börja som äventyrare direkt. Vill ditt barn bli scout? Gör en intresseanmälan.

Utmanare

Scouter som är femton till arton år är utmanare.

Många har varit med i Scouterna redan tidigare men det går såklart bra att börja som utmanare direkt.

Utmanaren ifrågasätter och ställs inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. Namnet Utmanare fokuserar både på att individen och gruppen utmanas på olika plan och att man själv utmanar omvärlden.

Man skulle också kunna säga så här:

  • The sky is the limit – vi vill mycket och gör vad som krävs för att lyckas.
  • Det finns miljoner likasinnade – många av dem i Stockholm, ännu fler i världen. Alla är kul, några blir dina vänner, någon din livskamrat.
  • Vi träffas dagar och nätter för att lösa ett världsproblem, käka godis eller leka.

Våra utmanarscouterna i heter Svartfötterna och har sina möten på måndagar.

Är du mellan femton och arton år och vill vara med i Svartfötterna? Gör en intresseanmälan.

Rover Rover

Scouter som är nitton till tjugofem år är rovers.

Våra roverscouter heter Sattygen.